facebook

Misja

Naszą misją jest stworzenie miejsca przyjaznego, wspierającego dzieci, nastolatków i ich rodziny.

Naszą misją jest stworzenie miejsca przyjaznego, wspierającego dzieci, nastolatków i ich rodziny. w Poradni pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w sposób profesjonalny i kompleksowy, łącząc najnowszą wiedzę naukową z praktyką.Chcemy, aby Poradnia była miejscem sprzyjającym rozwojowi naszych podopiecznych.

Usługi świadczone przez Poradnię podlegają ocenie według najwyższych standardów pracy w tego typu placówkach. Szeroki zakres działań, które proponujemy pozwala na zoptymalizowany i dostosowany do potrzeb klienta, dobór metod diagnostycznych i terapeutycznych. Dostęp do najnowszej wiedzy i badań naukowych, poprzez ścisłą współpracę i wsparcie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu,jest gwarancją ciągłego rozwoju i udoskonalania kompetencji pracowników Poradni.

Jakość

Najwyższą jakość naszej pracy gwarantuje wszechstronnie  wykwalifikowana kadra.

Najwyższą jakość naszej pracy gwarantuje wszechstronnie  wykwalifikowana kadra, która poddaje swoją pracę regularnej superwizji,  merytoryczny patronat kadry naukowej SWPS, oraz nadzór Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna zawsze dokonywana jest przez zespół specjalistów, w oparciu o najnowsze narzędzia diagnostyczne, co gwarantuje jej wysoką rzetelność.  

Nadzór

Jako Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna podlegamy nadzorowi Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, dzięki czemu dokumenty przez nas wydawane, mają takie samo umocowanie prawne, jak  publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Zakres oferowanych usług

Nasi klienci mogą skorzystać ze wszystkich sprawdzonych metod terapeutycznych.

Chcemy, aby nasi klienci mogli skorzystać ze wszystkich sprawdzonych i naukowo dowiedzionych metod terapeutycznych - od psychoterapii indywidualnej, terapii z wykorzystaniem EEG biofeedback, po terapię grupową i interwencję kryzysową.

Nasza Poradnia świadczy również usługi szkoleniowe i superwizyjne skierowane do psychologów i pedagogów praktyków oraz nauczycieli. Chcemy, aby szkolenia wypływały z potrzeb tych grup zawodowych i przyczyniały się do rozwoju pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach.

W Poradni  organizujemy również zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.

Na terenie Poradni  organizujemy również zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, w tym dla par oczekujących na dziecko. w trakcie zajęć dla rodziców, zapewniamy opiekę dzieciom, które równolegle będą bawiły się z zatrudnionymi przez nas pedagogami. Chcemy w ten sposób stworzyć warunki, które dadzą rodzicom komfort uczestniczenia w takiej formie rozwoju.

Poradnia ma w swojej ofercie zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci przejawiających cechy nadpobudliwości psychoruchowej lub zaburzeń zachowania, a także dla tych z zaburzeniami emocjonalnymi. w Poradni można także skorzystać z doradztwa zawodowego. Jako jedno z pierwszych  miejsc w Poznaniu  świadczymy usługi coachingowe dla młodzieży.

Umocowania prawne

Poradnia funkcjonuje na zasadach publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w związku z tym opinie psychologiczno-pedagogiczne wydawane w naszej Poradni mają takie samo umocowanie prawne jak te wydawane w poradniach publicznych.