facebook

W ramach nowego funduszu UE na wsparcie rozwoju edukacji Erasmus+, nasza szkoła w wyniku konkursu otrzymała w bieżącym roku szkolnym grant w wysokości 56000 Euro. W ramach grantu nasi nauczyciele wezmą udział w programie specjalnych szkoleń w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Norwegii. Ogółem w roku 2015 i 2016 w szkoleniach weźmie udział 21 nauczycieli Zespołu Szkół Da Vinci. W ramach rozwijania kwalifikacji zawodowych wezmą oni udział w następujących programach szkoleniowych:

  1. Szkolenia CLIL (Content and language integrated learning ), czyli nauczanie przedmiotów wiodących, takich jak przyroda, matematyka, historia itp w języku angielskim,
  2. Kursy metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego,
  3. Kursy rozwijające kompetencje językowe (język angielski).

Pierwsza grupa nauczycieli z naszej szkoły pojedzie na szkolenia już w lipcu i sierpniu 2015 roku.