facebook

Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym  dofinansowanym z funduszy unijnych w ramach Erasmus + : „Innowacyjne uczenie na lekcjach matematyki i przedmiotów ścisłych”.  Wraz z naszymi partnerami ze szkoły  St Roch’s z Glasgow w Szkocji oraz Collegi Segrada Familia z El Masnou w Katalonii będziemy stosować metody profesora Sugata Mitra na zajęciach z matematyki, fizyki oraz biologii. Korzystając z nowoczesnych technologii będziemy wspierać naszych uczniów w samodzielnym odkrywaniu wiedzy oraz pracy zespołowej,  a w trakcie spotkań międzynarodowych budować tolerancję, umiejętność współpracy i brać udział we wspólnych warsztatach.

SPOTKANIE KOORYNATORÓW I NAUCZYCIELI Z TRZECH SZKÓŁ ZE SZKOCJI, HISZPANII I POLSKI WSPÓŁPRACUJĄCYCH PRZY PROJECKIE ERASMSUS +:„INNOVATIVE LEARNING IN MATHEMATICS AND SCIENCE CLASSROOMS”.

W  dniach 8-10 listopada w Gimnazjum Da Vinci odbyło się spotkanie nauczycieli z trzech szkół partnerskich współpracujących przy najnowszym projekcie edukacyjnym realizowanym z funduszy unijnych w ramach Erasmus +.

Z Glasgow w Szkocji przyjechał Chris Sagan, główny koordynator całego projektu wraz z nauczycielkami - Zoe Riddell oraz Mhairi Quinn, z El Masnou w Katalonii- Josep Mayolas , Josep Sans i Jorki Vinyals. Gimnazjum da Vinci reprezentowały na spotkaniu - Sylwia Pielin-Sołtys, Aneta Bednarek, Dagmara Szerf oraz Marzena Tchórzewska. Dodatkowo ze strony Collegium Da Vinci nauczyciele byli wspierani przez dr Beatę Zamorską. 

Przez trzy kolejne dni pracowali by ustalić kształt zajęć projektowych, częstotliwość warsztatów metodą SOLE, a także formy oceny postępów uczniów i powodzenia tej metody prowadzenia zajęć.   

PIERWSZE WARSZTATY PROWADZONE METODĄ SOLE W GIMNAZJUM DA VINCI

30 listopada Gimnazjum Da Vinci, a dokładniej w specjalnej sali do badań fokusowych w Collegium Da Vinci odbyły się pierwsze warsztaty prowadzone metoda SOLE profesora Sugata Mitry. 27 uczniów klasy pierwszej gimnazjum pracowało w sześciu zespołach by odpowiedzieć na pytanie: „Can anything be less than zero?” (”Czy coś może być mniejsze od zera?”). Każda grupa miała do dyspozycji laptop z dostępem do Internetu, arkusz papieru i kolorowe pisaki. Musieli znaleźć odpowiedź , zapisać ją na kartkach, a następnie przedstawić wyniki swoich poszukiwań. Nauczyciele nie podpowiadali odpowiedzi, a jedynie interesowali się postępami uczniów. Mimo tego, że udział w warsztatach oznaczał spędzenie dodatkowo dwóch godzin w szkole po południu, wszyscy uczestniczący w nim uczniowie byli bardzo entuzjastyczni i zadowoleni z efektów swojej pracy.