facebook

Projekt Młoda Malta jest wspierany przez Fundację Malta, British Council Poland, Collegium Da Vinci (dawną Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa), Urząd Miasta Poznania, który przyznał nam grant w wysokości 20000 złotych w ramach otwartego konkursu na działania w sferze kultury oraz Urząd Marszałkowski w Poznaniu, który przyznał nam grant w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w wysokości 10000 złotych.

LOGO POZNAN PL RGB bz

Logo MaltaFoundation

Logo BritishCouncil

Logo CDV

Logo UrzadMWW

Logo SkrzydlaDM