facebook

Jest to projekt wspierania samodzielnego uczenia się, który jest realizowany w ramach nowego przedmiotu obowiązkowego „Odkrywcy Wiedzy” w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej Da Vinci. Głównym celem jest uzyskanie przez uczniów kompetencji uczenia się poprzez umiejętność stawiania sobie i innym pytań, korzystania z różnych źródeł wiedzy, selekcjonowania jej i, w rezultacie tych działań, zespołowego rozwiązywania problemów.  Projekt został zainicjowany w roku szkolnym 2013/2014.

Na czym polega proces samodzielnego uczenia się?

 • proces uczenia się przebiega samoistnie, pod warunkiem stworzenia dostępu do odpowiednich narzędzi i pracy grupowej (wzajemne interakcje uczestników, testowanie, poddawanie w wątpliwość, wnioskowanie)
 • nauczanie to wspieranie samodzielnego procesu poszukiwania informacji i rozwoju umiejętności
 • rola nauczyciela nie polega już na przekazywaniu wiedzy, ale na wspieraniu samodzielności ucznia w oparciu o większy margines odpowiedzialności
 • motywowanie poprzez pozytywne komunikaty – docenianie dotychczasowych osiągnięć i podejmowanych prób, bardziej niż wymiernych efektów
 • nauczyciel podąża  za uczniem, nie kieruje nim (nauczyciel stoi z tyłu klasy, a „scenę” oddaje uczniowi – nauczyciel jako coach

Na czym polega nowy przedmiot?

 • uczniowie pracują zespołowo
 • samodzielnie (bez udziału nauczyciela) szukają rozwiązań korzystając z dostępnych źródeł informacji
 • ćwiczą kreatywność, przełamują schematy myślenia
 • liczy się umiejętność współpracowania z innymi, bo co dwie głowy, to nie jedna
 • ćwiczą umiejętność organizowania i planowania działań
 • liczy się droga do celu, a nie tylko jego osiągnięcie
 • uczniowie uczestniczą w warsztatach rozwijających kluczowe kompetencje tj. umiejętność współpracy, komunikacji interpersonalnej, organizowania pracy zespołowej, rozwijania kreatywnego myślenia, otwartości na zmianę, kompetencji adaptacyjnych

Jak uczniowie są oceniani?

 • Za zajęcia projektowe z każdego bloku tematycznego można dostać max 20 punktów (max 10 punktów z każdego przedmiotu).
 • Za udział w każdych zajęciach projektowych uczeń może dostać 4 punkty według następujących kryteriów:
 •  praca zespołowa (1 pkt.) - umiejętność współpracy,    komunikacji, rozwiązywania konfliktów itp.
 • organizacja i planowanie działań zespołu (1 pkt.)
 • kreatywność w podejściu do zadania (skorzystanie z ciekawych źródeł informacji / sposób prezentacji efektów pracy zespołu/ nieschematyczne rozwiązania itp.) (1 pkt.)
 • efekt końcowy  (1 pkt.)

W bieżącym roku szkolnym projekt „Odkrywcy Wiedzy” będzie też realizowany w Gimnazjum Akademickim Da Vinci w ramach tygodniowych zajęć projektowych.