facebook

W roku szkolnym 2016/2017  w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Akademickim Da Vinci jest wprowadzana innowacja w zakresie programowania, polegająca na realizacji pilotażowego programu nauczania informatyki przez naukę programowania. Innowację wprowadzamy w celu wyrobienia w uczniach umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów i wykorzystywania tej umiejętności nie tylko podczas pisania programów. Chcemy pokazać bogactwo informatyki i programowania, jej zastosowanie w innych przedmiotach. Wzbudzić w uczniach zainteresowanie programowaniem i pomóc w wyborze dalszej drogi kształcenia.

W Szkole Podstawowej objęte programem zostaną klasy I-III i IV-VI, a także oddział rocznego przygotowania do szkoły (tzw. zerówka). W klasach pierwszych zaczniemy od kodowania poprzez umowne przedstawienie prostych czynności np. ruchów rąk, nóg przy pomocy symboli, kolorów, układanie w logicznym porządku  prostych instrukcji za pomocą kart z obrazkami, a także pisanie poleceń w programie tekstowym.  Będziemy tworzyć historyjki, sytuacje i wprowadzać pojęcie algorytmu. W klasach II i III będziemy programować i sterować  robotami podłogowymi Bee Bot na gotowych planszach, a także na planszach stworzonych przez uczniów. Zaczniemy również prace z programem Logomocja.

Uczniowie  klas IV- VI będą  projektować, tworzyć i zapisywać w wizualnym języku programowania pomysły historyjek, rozwiązania problemów i proste algorytmy z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, iteracyjnych i warunkowych oraz zdarzeń jednoczesnych.  Na regularnych zajęciach uczyć się będą programowania korzystając z programów i rozwiązań edukacyjnych min. takich jak: program Logomocja-Imagine, Baltie, Scratch, Blockly – gry dla przyszłych programistów, Godziny kodowania – code.org, Run Marco, zadania z konkursu informatycznego Bóbr oraz  tworzyć będą i programować roboty Lego Mindstorms. W drugim semestrze dla klas V i VI pojawią się w ofercie popołudniowej zajęcia pt. „ Robotyka”.

Oddział rocznego przygotowania do szkoły, dwa razy w semestrze, będzie miał okazję zacząć przygodę z programowaniem korzystając z robotów podłogowych Bee Bot.

W Gimnazjum Akademickim innowacja przeznaczona jest dla uczniów klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 oraz dla klasy II w roku następnym. Będzie ona realizowana w ramach przedmiotu Informatyka oraz zajęć Koła Informatycznego. Na lekcjach zostaną wprowadzone elementy algorytmiki i programowania przy realizowaniu wszystkich zagadnień podstawy programowej. Podczas realizacji innowacji będą wykorzystywane aplikacje Scratch, Baltie, Dev C++. Zajęcia również będą oparte o strony internetowe z kursami programowania,  np.:
https://hourofcode.com/pl,
https://pl.khanacademy.org/computing/computer-programming,
https://codecombat.com/play,
http://codehs.com. 

W pierwszym semestrze oprócz Koła Informatycznego odbywają się zajęcia programowania robotów Lego Mindstorms.