facebook

16 maja 2016 roku podczas wizyty przedstawicieli organizacji i Study Edu i delegacji z Chin zostało podpisane wstępne porozumienie o współpracy między Zespołem Szkół Da Vinci i Qingdao Grand High School w Shibei (Chiny) oraz Nanjing University of Information Science & Technology (Chiny). 

Porozumienie z Qingdao Grand High School umożliwia udział obu szkół w międzynarodowych projektach edukacyjnych i kulturowych. Możliwe będą również wizyty uczniów i pracowników naszej szkoły w Chinach oraz pobyt i nauka uczniów Qingdao Grand High School w szkołach Da Vinci.

http://www.grandhighschool.com/

Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST) jest jedną z kluczowych instytucji szkolnictwa wyższego w Chinach i współpracuje z 48 zagranicznymi uczelniami wyższymi z 15 krajów. Studenci zagraniczni, którzy chcą studiować w Nanjing mogą ubiegać się o stypendia rządu chińskiego, Instytutu Konfucjusza, rządu prowincji Jiangsu lub stypendia uniwersytetu NUIST.

W ramach studiów licencjackich NUIST oferuje studentom zagranicznym następujące kierunki w języku angielskim:

- Electronic Information Engineering,

- Computer Science & Technology,

- Software Engineering,

- International Economy & Trade.

W ramach współpracy z NUIST możemy zaproponować uczniom szkół Da Vinci kursy języka chińskiego w Nanjing oraz stypendium dla ucznia 3 klasy Liceum Akademickiego Da Vinci na jednym z kierunków prowadzonych w języku angielskim.

Oferta dwutygodniowego kursu językowego w Nanjing przygotowana jest dla grupy 10-15 uczniów. Dodatkowo proponujemy Państwu możliwość wspólnego wyjazdu z dzieckiem i zwiedzenie Suzhou, Hangzhou, Wuzhen i Szanghaju.

Uczniowie 3 klasy Liceum Akademickiego Da Vinci mogą ubiegać się o stypendium w Nanjing University of Information Science and Technology, które obejmuje wpisowe, czesne, opłaty za laboratorium, opłata za podstawowe materiały do nauki, bezpłatny akademik na terenie kampusu, miesięczne stypendium oraz ubezpieczenie medyczne. 

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie 3 klasy Liceum Akademickiego Da Vinci, którzy do 19 grudnia 2016 roku złożą wymagane dokumenty. Komisja stypendialna będzie brała pod uwagę osiągnięcia naukowe kandydata, udział w konkursach, działalność wolontariacką, udział w projektach, akcjach i inną działalność pozaszkolną. Wytypowany uczeń będzie mógł liczyć na pomoc koordynatora działu współpracy z zagranicą uniwersytetu NUIST w ubieganiu się o stypendium.