facebook

.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe 

27 stycznia  – 9 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty

21 kwietnia 2020 r. (język polski)

22 kwietnia 2020 r.
(matematyka)

23 kwietnia 2020 r. (język obcy)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Dni wolne

 Dni wolne 2,3 stycznia 2020 i 12.06. 2020