facebook

MISTRZ I UCZEŃ. PROGRAM GIMNAZJUM AKADEMICKIEGO.

Bliski kontakt młodego człowieka z mistrzem, jakim powinien być każdy nauczyciel i wychowawca, to gwarancja integralnego rozwoju każdego ucznia. Staranny dobór wysoko wykwalifikowanych oraz doświadczonych w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycieli to jeden priorytetów naszej szkoły. To także powód, dla którego nawiązaliśmy bliską współpracę ze środowiskiem akademickim, uznanymi wykładowcami prestiżowych uczelni.

Program Gimnazjum Akademickiego jest kontynuacją i logicznym rozwinięciem programu Szkoły Podstawowej. Kontynuowane zatem będą cykle zajęć dodatkowych w takich obszarach edukacyjnych jak:

  • rozwój wrażliwości na sztukę i potrzeby obcowania z nią,
  • rozwój osobisty w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem wartości ludzkiej współpracy i otwartości kulturowej,
  • rozwijanie zainteresowań m.in. poprzez doświadczanie oraz projekty o charakterze badawczym,
  • indywidualna praca z uczniem szczególnie uzdolnionym.


Program Gimnazjum Akademickiego, poza standardowymi zajęciami wynikającymi z programu edukacji, obejmuje także zajęcia z zakresu rozwoju osobistego. Należą do nich m.in.: bezpieczne korzystanie ze współczesnych środków komunikacji elektronicznej, prace projektowe, wyrównywanie zaległości.


Program Gimnazjum Akademickiego:

  • Program rozwoju osobistego
  • Matematyka funkcjonalna
  • Nauka w środowisku (przyrodniczym, artystycznym i naukowym)
  • Bloki projektowe i debaty (moralne i polityczne)
  • Badania (podstawa teoretyczna, opis, wnioskowanie prezentacja wyników)schemat pracy naukowej – uczeń wybiera temat związany z wybranym kierunkiem zajęć indywidualnych