facebook

PIERWSZY ETAP. NASZA SZKOŁA GOTOWA NA SZEŚCIOLATKA!

Zdecydowanie podpisujemy się pod twierdzeniem, że nie chodzi o to, czy sześciolatki gotowe są do przyjęcia nauki w szkole, ale czy szkoła gotowa jest na przyjęcie sześciolatków. Nasza Szkoła Podstawowa zdecydowanie jest przygotowana na przyjęcie najmłodszych uczniów. Posiadamy program przygotowany specjalnie dla dzieci, które zgodnie z zapowiedziami MEN w roku szkolnym 2009/2010 trafią do naszej szkoły. Otoczymy je opieką, która zapewni im jak najbardziej komfortowe wejście w środowisko szkolne. Zajęcia edukacyjne opierać się będą na przeplataniu nauki zabawą. Przestrzeń szkolna zostanie tak zaaranżowana, żeby była jednocześnie ciekawa i bezpieczna dla małego człowieka. Chcemy jak najłagodniej i możliwie bezstresowo wprowadzić malucha w cykl edukacji szkolnej – te wczesne doświadczenia decydują o jego późniejszym rozwoju, kreatywności i nastawieniu do instytucji szkoły. Większość wrodzonych predyspozycji rozwija się właśnie w wieku wczesnoszkolnym, dlatego podejmiemy wszelkie działania stymulujące rozwój intelektualny i społeczny dziecka.


NAJLEPSI OD PODSTAW. PROGRAM SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  • Program „Wsparcia rozwoju osobistego ucznia” – innowacyjny program, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka poprzez naukę sposobów pokonywania trudności, stymulowanie rozwoju silnych cech osobowości, budowanie poczucia własnej wartości i kompetencji.
  • Nauczanie zgodne z podstawą programową MEN, rozszerzone o bogatą ofertę zajęć dodatkowych, w tym takich jak: muzyka, teatr, sztuki plastyczne i ruch.
  • Łączenie edukacji z zabawą poprzez angażowanie uczniów w gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie.
  • Kl. I – III

- Program wsparcia 6 latka na starcie (dla kl. I)
- Program rozwoju osobistego (dla kl. II i III)
- Doświadczanie (widzę, słyszę, dotykam, czuję i smakuję)
- Przykładowa tematyka projektów:

  • kl. I - inspiracje - życie w szkole
  • kl. II - inspiracje - życie rodzinne i przyjaźń
  • kl. III - inspiracje - wychodzimy w świat
  • Kl. IV –VI
- Program rozwoju osobistego
- Doświadczanie (wszystko pierwszy raz – wyprawy , odkrywcy, podróże)
- Tematyka projektów związana z podróżami.
- Aspekty historyczne, przyrodnicze i kulturowe ( folklor, sztuka)