facebook

Rekrutacja do Szkół Da Vinci na rok szkolny 2019/2020.

Zapisy do szkoły na obecnie trwający rok szkolny 2019/2020 odbywają się zgodnie z poniżej opisaną procedurą rekrutacyjną tylko na wolne miejsca.

Przedszkole i Szkoła Podstawowa

Przed rozpoczęciem procedury rekreacyjnej prosimy o kontakt z sekretariatem nr tel. 61 844 55 41 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Liceum Akademickie Da Vinci i Liceum Ogólnokształcące FLEX

Przed rozpoczęciem procedury rekreacyjnej prosimy o kontakt z sekretariatem nr tel. 61 271 11 61 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

I.

Rekrutacja do Przedszkola i Szkoły Podstawowej Da Vinci na rok szkolny 2020/2021.

Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte w dniu 18.01.2020 roku, godz. 10.00 - 12.00.

Z powodów organizacyjnych prosimy o zapisywanie się na spotkanie przez formularz: https://forms.gle/UBBuLYMb1ZYQbmAt7 

Szkoła Podstawowa i Przedszkole prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do:

1.       Przedszkola – oddziały dla dzieci w wieku 5 i 6 lat

2.       Szkoły Podstawowej – klasa 1 dla dzieci w wieku 6 i 7 lat:

2.1.     Klasa ogólna,

2.2.     Klasa z poszerzonym j. angielskim,

Od roku szkolnego 2020/2021 cały ośmioletni cykl kształcenia w Szkole Podstawowej Da Vinci odbywać się będzie w budynku przy ul. Golęcińskiej 9.

 

II.

Rekrutacja do Liceum Akademickie Da Vinci na rok szkolny 2020/2021.

Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte w dniu 14.01.2020 roku, godz. 18.00.

Z powodów organizacyjnych prosimy o zapisywanie się na spotkanie przez formularz: https://forms.gle/qpYngEWTWoxwCpB28.
 

 Liceum Akademickie Da Vinci prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej o następujących profilach:

1.     klasa dwujęzyczna z j. angielskim,

2.     klasa o profilu STEM, 

3.  klasa o profilu projektowanie - design thinking.

Nauka w Liceum Akademickim odbywa się w budynku przy ul. Kutrzeby 10.

 

III.

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego FLEX na rok szkolny 2020/2021.

Serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkanie informacyjne. Spotkania umawia sekretariat szkoły - nr tel. 61 271 11 61 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Liceum Ogólnokształcące FLEX prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej o profilu ogólnym.

I.

Rekrutacja do Przedszkola i Szkoły Podstawowej Da Vinci na rok szkolny 2020/2021.

Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte w dniu 18.01.2020 roku, godz. 10.00 - 12.00.

Z powodów organizacyjnych prosimy o zapisywanie się na spotkanie przez formularz: https://forms.gle/9UmCYLchF7qudbHX6
 

Szkoła Podstawowa i Przedszkole prowadzi rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do:

1.       Przedszkola – oddziały dla dzieci w wieku 5 i 6 lat

2.       Szkoły Podstawowej – klasa 1 dla dzieci w wieku 6 i 7 lat:

2.1.     Klasa ogólna,

2.2.     Klasa z poszerzonym j. angielskim,

Od roku szkolnego 2020/2021 cały ośmioletni cykl kształcenia w Szkole Podstawowej Da Vinci odbywać się będzie w budynku przy ul. Golęcińskiej 9.

Rekrutacja krok po kroku do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Da Vinci

Uczniem szkoły może być każdy kandydat, który pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

 Procedura rekrutacji:

1.    PODANIE O PRZYJĘCIE
Aby zapisać dziecko do Zespołu Szkół Da Vinci, należy wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły i przesłać je e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Golęcińskiej 9.

2.    SPOTKANIE Z DZIECKIEM
Spotkanie ma na celu ocenę gotowości szkolnej dziecka. Ocena trwa dwie godziny i przeprowadzana jest w grupie rówieśniczej. Spotkanie prowadzą pedagog i psycholog szkolny lub para pedagogów. Spotkanie jest płatne. Opłata wynosi 70 zł i należy ją uiścić przed terminem rozmowy na konto o numerze 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195 w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka. Na podaniu prosimy zaznaczyć jeden z pięciu podanych terminów spotkań.

3.    DECYZJA DYREKTORA
Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikiem rozmowy podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły. Szkoła nie uzasadnia decyzji rekrutacyjnych.

4.    PODPISANIE UMOWY Rodzice poinformowani są o decyzji dyrektora szkoły i w ciągu 7 dni są zobowiązani podpisać Umowę o naukę oraz wpłacić opłatę wpisową w wysokości 2000 zł.

OPŁATY ZA NAUKĘ

Nauka w szkole jest odpłatna i wynosi 13 900 zł, płatne w 10 miesięcznych ratach (co miesiąc od września do czerwca) lub 14 900 zł w klasie z poszerzonym j. angielskim. 

 

Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla rodzeństwa dzieci uczących się w Szkołach Da Vinci, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii w procesie rekrutacyjnym.

Oferujemy zniżki przy zapisaniu drugiego i kolejnych dzieci do szkoły:

- drugiego – 25% zniżki we wpisowym i 5% zniżki w czesnym,

- trzeciego i kolejnego – 25% zniżki we wpisowym i 10% zniżki w czesnym.

 

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu tel. 61 844 55 41 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz podanie do Szkoły Podstawowej Da Vinci.

Pobierz podanie do Przedszkola Da Vinci.

Rekrutacja do Liceum Akademickie Da Vinci na rok szkolny 2020/2021.

Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte w dniu 23.11.2019 roku, godz. 18.00.

Z powodów organizacyjnych prosimy o zapisywanie się na spotkanie przez formularz: https://forms.gle/JY3iLR5usoKoTxZH7.
 

 Liceum Akademickie Da Vinci prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej o następujących profilach:

1.     klasa dwujęzyczna z j. angielskim,

2.     klasa o profilu STEM, 

3.  klasa o profilu projektowanie - design thinking.

Nauka w Liceum Akademickim odbywa się w budynku przy ul. Kutrzeby 10.

Rekrutacja krok po kroku do Liceum Akademickiego

Uczniem szkoły może być każdy kandydat, który pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

Warunki rekrutacji

Kandydat w procesie rekrutacji może uzyskać maksymalnie 100 punktów z czego:

   - 55 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej,

   - 45 pkt ze średniej z następujących przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka z dostarczonego wykazu ocen z pierwszego półrocza  ósmej klasy szkoły podstawowej.

Uczniem szkoły może zostać absolwent gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, który:

    - uzyska w procesie rekrutacji minimum 55 punktów,

    - w przypadku profilu językowego uzyska ze szkolnego test poziomujący liczbę punktów kwalifikującą go do podjęcia nauki w klasie o profilu językowym.

Procedura rekrutacji:

1. PODANIE O PRZYJĘCIE

Prosimy wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły i wraz z wykazem ocen z pierwszego półrocza ósmej klasy szkoły podstawowej (np. wydruk z dziennika elektronicznego z pieczęcią szkoły z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem) przesłać je e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Kutrzeby 10, II p., Rotunda. Podania przyjmujemy do końca maja lub bezterminowo w przypadku wolnych miejsc, z zachowaniem procedury rekrutacyjnej.

Przyjmowanie podań do Liceum rozpoczynamy 1 grudnia 2019 roku.

 

2. SPOTKANIE Z KANDYDATEM

Pracownik szkoły umawia termin spotkania kandydata z psychologiem szkolnym, które trwa około 30-45 minut. Spotkanie ma na celu ocenę predyspozycji do podjęcia nauki w Liceum Akademickim Da Vinci oraz wybór profilu. Kandydaci wybierający profil językowy zobowiązani są dodatkowo do wypełnienia testu poziomującego. Spotkanie jest płatne. Opłata wynosi 70 zł i należy ją uiścić przed terminem rozmowy na konto o numerze 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195, w tytule wpisując imię i nazwisko kandydata.

 

3. DECYZJA DYREKTORA

Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikami procesu podejmuje decyzję o przyjęciu do Liceum Akademickiego Da Vinci. Szkoła nie uzasadnia decyzji rekrutacyjnych.

4. PODPISANIE UMOWY

Rodzice poinformowani są o decyzji dyrektora szkoły i w ciągu 7 dni są zobowiązani podpisać Umowę o naukę oraz wpłacić opłatę wpisową do szkoły w wysokości 2000 zł. Przy podpisywaniu umowy rodzice składają deklarację co do wyboru profilu nauczania. Uruchomienie poszczególnych profili jest uzależnione od zainteresowania.

5. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć w dniu zakończenia roku szkolnego do sekretariatu szkoły następujące dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła w przypadku pozytywnej decyzji w procesie rekrutacji i uzyskaniu przez kandydatów takiej samej ilości punktów, w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla absolwentów i rodzeństwa dzieci uczących się w Zespole Szkół Da Vinci.

.

ODPŁATY ZA NAUKĘ

Nauka w Liceum Akademickim Da Vinci jest odpłatna. 

Czesne roczne jest płatne w 10 równych ratach od września do czerwca.

W klasie o profilu STEAM i Design Thinking czesne wynosi 14 000 zł za rok nauki.

W klasie o profilu językowym czesne wynosi 14 500 zł za rok nauki.

Opłata wpisowa wynosi 2000 zł.

Pobierz podanie do Liceum Akademickiego Da Vinci.

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego FLEX na rok szkolny 2020/2021.

Serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkanie informacyjne. Spotkania umawia sekretariat szkoły - nr tel. 61 271 11 61 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Liceum Ogólnokształcące FLEX prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej o profilu ogólnym.

Rekrutacja krok po kroku do Liceum Ogólnokształcącego FLEX

Serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkanie, które rozpoczyna proces rekrutacji. Spotkania umawia sekretariat szkoły - nr tel. 61 271 11 61 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Procedura rekrutacji:

1. PODANIE O PRZYJĘCIE

Prosimy wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły i wraz z wykazem ocen z pierwszego półrocza ósmej klasy szkoły podstawowej (np. wydruk z dziennika elektronicznego z pieczęcią szkoły z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem) przesłać je e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." href="mailto:%Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Kutrzeby 10, II p., Rotunda. Podania przyjmujemy do końca maja lub bezterminowo w przypadku wolnych miejsc, z zachowaniem procedury rekrutacyjnej.

Przyjmowanie podań do Liceum rozpoczynamy 1 grudnia 2019 roku.

 

2. SPOTKANIE Z KANDYDATEM

Pracownik szkoły umawia termin spotkania kandydata z psychologiem szkolnym, które trwa około 30-45 minut. Spotkanie ma na celu ocenę predyspozycji do podjęcia nauki w Liceum Akademickim Da Vinci oraz wybór profilu. Kandydaci wybierający profil językowy zobowiązani są dodatkowo do wypełnienia testu poziomującego. Spotkanie jest płatne. Opłata wynosi 70 zł i należy ją uiścić przed terminem rozmowy na konto o numerze 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195, w tytule wpisując imię i nazwisko kandydata.

 

3. DECYZJA DYREKTORA

Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikami procesu podejmuje decyzję o przyjęciu do Liceum Akademickiego Da Vinci. Szkoła nie uzasadnia decyzji rekrutacyjnych.

4. PODPISANIE UMOWY

Rodzice poinformowani są o decyzji dyrektora szkoły i w ciągu 7 dni są zobowiązani podpisać Umowę o naukę oraz wpłacić opłatę wpisową do szkoły w wysokości 2000 zł. Przy podpisywaniu umowy rodzice składają deklarację co do wyboru profilu nauczania. Uruchomienie poszczególnych profili jest uzależnione od zainteresowania.

5. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć w dniu zakończenia roku szkolnego do sekretariatu szkoły następujące dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła w przypadku pozytywnej decyzji w procesie rekrutacji i uzyskaniu przez kandydatów takiej samej ilości punktów, w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla absolwentów i rodzeństwa dzieci uczących się w Zespole Szkół Da Vinci.

.

OPŁATY ZA NAUKĘ

Nauka w Liceum Ogólnokształcące FLEX jest odpłatna. 

Czesne roczne jest płatne w 10 równych ratach od września do czerwca.

W klasie o profilu STEAM i Design Thinking czesne wynosi 18 000 zł za rok nauki.

Opłata wpisowa wynosi 2000 zł.

Pobierz podanie do Liceum Ogólnokształcącego FLEX.

Da Vinci School Admission for 2019/2020. 

Join us on the second of February, 2019 for our annual Open House at Da Vinci School.
We are currently recruiting for 2019/2020 school year.

1.      PRE-SCHOOL (ages 5-6)

1.1.     regular group

1.2.     group with advanced English level

2.      ELEMENTARY SCHOOL YEAR 1

2.1.     regular group

2.2.     group with advanced English level

During Open House you can expect to find out about our everyday school life, how we teach and what methods we use. You will have the opportunity to meet our robot Photon, play with our gigantic bricks and conduct some experiments in our science lab. We are looking forward to meeting you.

Please, register here https://goo.gl/forms/qTzoJQNDxRYPxG5n2 or call our Main Office
Tel. No. 61 844 55 41.

Elementary School Year 1-6 has its premises at 9 Golęcińska Street and Year 7-8 at 10 Kutrzeby Street.

APPLICATION PROCEDURE FOR DA VINCI PRE-SCHOOL AND ELEMENTARY SCHOOL

Every candidate that will successfully undergo the selection process can become a student at Da Vinci School.


RECRUITMENT PROCESS

1. APPLICATION FORM

Complete the Application Form and email it to : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or hand it in person to our Main Office at 9 Golęcińska Street.

2. ASSESSMENT

The school will contact the parents to make the appointment. Its aim is to access the child’s school readiness. It lasts approximately 2 hours and is conducted in a group of other children of the same age. This meeting is lead by our school psychologist and school counsellor and must be paid for in advance. The cost is 70 zł. The account number is 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195 (please write your child’s full name in transfer title).

3. DECISION

The Principal will be the final authority on all matters of admission in consultation with professional staff. The school does not substantiate recruitment decisions..

4. ENROLMENT

The school will inform parents about the decision made. Parents are obliged to sign a contract within 7 days and pay the 2000 zł registration fee.

TUITION FEES

Paid monthly, from September to June.

1. Regular group - 13 900 zł for a school year.

2. Group with advanced level of English - 14 900 zł for a school year.

OTHER INFORMATION

The school gives priority to children with siblings studying at Da Vinci School, should the child/children meet the schools’ requirements

Discounts offered:

3. second child -25% off on registration fee and 5% off on yearly tuition fee

4. third child (and more) 25% off on registration fee and 10% off on yearly tuition fee

If you have any further questions, please contact our Main Office

Application form for year 1 at Da Vinci Elementary School

Golęcińska Street no. 9
Tel. No. 61 844 55 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.