facebook

Rekrutacja do Liceum Akademickie Da Vinci na rok szkolny 2020/2021.

Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte w dniu 14.01.2020 roku, godz. 18.00. Z powodów organizacyjnych prosimy o zapisywanie się na spotkanie przez formularz: https://forms.gle/qpYngEWTWoxwCpB28.
 

 Liceum Akademickie Da Vinci prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej o następujących profilach:

1. klasa dwujęzyczna z j. angielskim,

2. klasa o profilu STEM, 

3. klasa o profilu projektowanie - design thinking.

Nauka w Liceum Akademickim odbywa się w budynku przy ul. Kutrzeby 10.

Rekrutacja krok po kroku do Liceum Akademickiego

Uczniem szkoły może być każdy kandydat, który pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

Warunki rekrutacji

Kandydat w procesie rekrutacji może uzyskać maksymalnie 100 punktów z czego:

   - 55 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej,

   - 45 pkt ze średniej z następujących przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka z dostarczonego wykazu ocen z pierwszego półrocza  ósmej klasy szkoły podstawowej.

Uczniem szkoły może zostać absolwent gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, który:

    - uzyska w procesie rekrutacji minimum 55 punktów,

    - w przypadku profilu językowego uzyska ze szkolnego test poziomujący liczbę punktów kwalifikującą go do podjęcia nauki w klasie o profilu językowym.

Procedura rekrutacji:

1. PODANIE O PRZYJĘCIE

Prosimy wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły i wraz z wykazem ocen z pierwszego półrocza ósmej klasy szkoły podstawowej (np. wydruk z dziennika elektronicznego z pieczęcią szkoły z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem) przesłać je e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Kutrzeby 10, II p., Rotunda. Podania przyjmujemy do końca maja lub bezterminowo w przypadku wolnych miejsc, z zachowaniem procedury rekrutacyjnej.

Przyjmowanie podań do Liceum rozpoczynamy 1 grudnia 2019 roku.

 

2. SPOTKANIE Z KANDYDATEM

Pracownik szkoły umawia termin spotkania kandydata z psychologiem szkolnym, które trwa około 30-45 minut. Spotkanie ma na celu ocenę predyspozycji do podjęcia nauki w Liceum Akademickim Da Vinci oraz wybór profilu. Kandydaci wybierający profil językowy zobowiązani są dodatkowo do wypełnienia testu poziomującego. Spotkanie jest płatne. Opłata wynosi 70 zł i należy ją uiścić przed terminem rozmowy na konto o numerze 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195, w tytule wpisując imię i nazwisko kandydata.

 

3. DECYZJA DYREKTORA

Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikami procesu podejmuje decyzję o przyjęciu do Liceum Akademickiego Da Vinci. Szkoła nie uzasadnia decyzji rekrutacyjnych.

4. PODPISANIE UMOWY

Rodzice poinformowani są o decyzji dyrektora szkoły i w ciągu 7 dni są zobowiązani podpisać Umowę o naukę oraz wpłacić opłatę wpisową do szkoły w wysokości 2000 zł. Przy podpisywaniu umowy rodzice składają deklarację co do wyboru profilu nauczania. Uruchomienie poszczególnych profili jest uzależnione od zainteresowania.

5. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć w dniu zakończenia roku szkolnego do sekretariatu szkoły następujące dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła w przypadku pozytywnej decyzji w procesie rekrutacji i uzyskaniu przez kandydatów takiej samej ilości punktów, w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla absolwentów i rodzeństwa dzieci uczących się w Zespole Szkół Da Vinci.

.

ODPŁATY ZA NAUKĘ

Nauka w Liceum Akademickim Da Vinci jest odpłatna. 

Czesne roczne jest płatne w 10 równych ratach od września do czerwca.

W klasie o profilu STEAM i Design Thinking czesne wynosi 14 000 zł za rok nauki.

W klasie o profilu językowym czesne wynosi 14 500 zł za rok nauki.

Opłata wpisowa wynosi 2000 zł.

Pobierz podanie do Liceum Akademickiego Da Vinci.

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego FLEX na rok szkolny 2020/2021.

Serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkanie informacyjne. Spotkania umawia sekretariat szkoły - nr tel. 61 271 11 61 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Liceum Ogólnokształcące FLEX prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej o profilu ogólnym.

 

 

Rekrutacja krok po kroku do Liceum Ogólnokształcącego FLEX

Serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkanie, które rozpoczyna proces rekrutacji. Spotkania umawia sekretariat szkoły - nr tel. 61 271 11 61 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Procedura rekrutacji:

1. PODANIE O PRZYJĘCIE

Prosimy wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły i wraz z wykazem ocen z pierwszego półrocza ósmej klasy szkoły podstawowej (np. wydruk z dziennika elektronicznego z pieczęcią szkoły z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem) przesłać je e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Kutrzeby 10, II p., Rotunda. Podania przyjmujemy do końca maja lub bezterminowo w przypadku wolnych miejsc, z zachowaniem procedury rekrutacyjnej.

Przyjmowanie podań do Liceum rozpoczynamy 1 grudnia 2019 roku.

 

2. SPOTKANIE Z KANDYDATEM

Pracownik szkoły umawia termin spotkania kandydata z psychologiem szkolnym, które trwa około 30-45 minut. Spotkanie ma na celu ocenę predyspozycji do podjęcia nauki w Liceum Akademickim Da Vinci oraz wybór profilu. Kandydaci wybierający profil językowy zobowiązani są dodatkowo do wypełnienia testu poziomującego. Spotkanie jest płatne. Opłata wynosi 70 zł i należy ją uiścić przed terminem rozmowy na konto o numerze 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195, w tytule wpisując imię i nazwisko kandydata.

 

3. DECYZJA DYREKTORA

Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikami procesu podejmuje decyzję o przyjęciu do Liceum Akademickiego Da Vinci. Szkoła nie uzasadnia decyzji rekrutacyjnych.

4. PODPISANIE UMOWY

Rodzice poinformowani są o decyzji dyrektora szkoły i w ciągu 7 dni są zobowiązani podpisać Umowę o naukę oraz wpłacić opłatę wpisową do szkoły w wysokości 2000 zł. Przy podpisywaniu umowy rodzice składają deklarację co do wyboru profilu nauczania. Uruchomienie poszczególnych profili jest uzależnione od zainteresowania.

5. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć w dniu zakończenia roku szkolnego do sekretariatu szkoły następujące dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła w przypadku pozytywnej decyzji w procesie rekrutacji i uzyskaniu przez kandydatów takiej samej ilości punktów, w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla absolwentów i rodzeństwa dzieci uczących się w Zespole Szkół Da Vinci.

.

OPŁATY ZA NAUKĘ

Nauka w Liceum Ogólnokształcące FLEX jest odpłatna. 

Czesne roczne jest płatne w 10 równych ratach od września do czerwca.

W klasie o profilu STEAM i Design Thinking czesne wynosi 18 000 zł za rok nauki.

Opłata wpisowa wynosi 2000 zł.

Pobierz podanie do Liceum Ogólnokształcącego FLEX.

O liceum

Liceum jest częścią Zespołu Szkół Da Vinci w Poznaniu, w skład którego wchodzą także:

1. Przedszkole,

2. Szkoła Podstawowa,

3. Liceum Ogólnokształcące FLEX.

Zespół został założony w 2009 roku. Liceum swoją działalność prowadzi od 2012 roku i jest wpisane do rejestru Wydziału Oświaty Miasta Poznania pod numerem 59/2011. 

Zespół Szkół mieści się w dwóch budynkach – przy ul. Golęcińskiej 9 w Poznaniu odbywają się zajęcia w Przedszkolu i klasach 1-7 Szkoły Podstawowej, natomiast przy ul. Kutrzeby 10 na zajęcia chodzą uczniowie akademickich klasy ósmej Szkoły Podstawowej, Liceum Akademickiego i Liceum Ogólnokształcącego FLEX. W obu lokalizacjach uczy się ponad 500 uczniów i pracuje ponad 100 nauczycieli.