facebook

Współpraca i wymiana

W Da Vinci głęboko wierzymy w wartość współpracy i wymiany.

W Szkole Da Vinci głęboko wierzymy w wartość współpracy i wymiany. Od momentu powstania szkoły uczniom i nauczycielom stwarzamy możliwośći rozwoju przez uczestnictwo w projektach realizowanych przez naszych partnerów. Współpracujemy z poznańskimi uczelniami, fundacjami, prywatnym biznesem – z wszystkimi, którzy myślą podobnie.

Uczelnie partnerskie

 

 • Collegium Da Vinci

Collegium Da Vinci, Wydział Pedagogiki – wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi. Uczniowie Da Vinci mieli możliwość spotkania z pierwszysm solidrnościowym premierem III RP, Tadeuszem Mazowieckim, Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewski, Panią Prezydentową Anną Komorowską. Celem tych spotkań jest poszerzenie horyzontów i szeroko pojętej wiedzy o otaczającym nas świecie.

Przeczytaj: Refleksje po spotkaniu z Tadeuszem Mazowieckim

Mazowiecki

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

SWPS Wydział Psychologii – warsztaty i wykłady z zakresu psychologii człowieka. Wzbudzenie zainteresowania tym obszarem wiedzy. Uczniowie Liceum Akademickiego Da Vinci biorą udział w Olimpiadzie Psychologicznej. Jedna z naszych uczennic została finalistką olimpiady.

 • Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki – systematyczne rozszerzanie wiedzy z zakresu różnych dziedzin fizyki w tym poznanie praktycznego wymiaru tej wiedzy. w warsztatach biorą udział uczniowie wszystkich szkół Da Vinci.

Przeczytaj: O Fizyce na Politechnice

przygotowania do lotu

 • Uniwersytet Przyrodniczy

Uniwersytet Przyrodniczy – poszerzanie wiedzy i informacji o funkcjonowaniu przyrody, ekologii. Warsztaty dla uczniów gimnazjum i liceum.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

UAM, Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Romańskiej – wykłady otwarte i warsztaty dla uczniów gimnazjum i liceum.
Obserwatorium Astronomiczne UAM – możliwość rozwijania zainteresowań i pozyskiwania wiedzy z zakresu astronomii przez uczniów gimnazjum i liceum.

Przeczytaj: Pod gwiazdami

IMG 2105 str

 • Uniwersytet Mondragon (Hiszpania, Kraj Basków)
 • Uniwersytet VIC (Hiszpania, Katalonia)

Praktyki dla studentów specjalizacji nauczycielskiej w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Akademickim Da Vinci
http://www.mondragon.edu/en
http://www.uvic.es/

Wolontariat

 • Fundacja „Mały piesek Zuzi” – współpraca i wolontariat klas I-III szkoły podstawowej.
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach – współpraca i wolontariat klas IV-VI szkoły podstawowej.
 • Redemptoris Missio Fundacja Pomocy Humanitarnej – wolontariat szkoły podstawowej.
 • Fundacja „Na Tak” – wolontariat gimnazjum i liceum. Poznawanie świata ludzi niepełnosprawnych intelektualnie, rozwijanie w uczniach sfery umiejętności społecznych, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Praktykowanie przedsiębiorczości i funkcjonowania w działaniach grupowych.
 • Fundacja „Mam Marzenie” – wolontariat gimnazjum i liceum. Poznawanie świata przewlekle i śmiertelnie chorych rówieśników, wspieranie dojrzałych  postaw altruistycznych oraz potrzeby działania na rzecz innych, pomoc w uświadamianiu uczniom różnych aspektów życia.
 • WOŚP – umiejętność organizowania różnych przedsięwzięć, budowanie poczucia użyteczności i własnej wartości w kontekście funkcjonowania społecznego.

Przeczytaj: Graliśmy z WOŚP!

WOSP

Kreatywność i nowoczesne technologie

 • Concordia Design – warsztaty dla dzieci i młodzieży Szkół Da Vinci.
 • AutoDesk – projektowanie w 3D. Umożliwienie nabywania przez uczniów gimnazjum wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania przestrzennego oraz ukazanie możliwości praktycznego zastosowania tej wiedzy.
 • Reba Organizacja Odzysku SA – działania ekologiczne w szkole podstawowej.

Projekty międzynarodowe

 • British Council – międzynarodowe projekty szkolne. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi szkołami, możliwość nawiązywania relacji z ich uczniami przez Internet, dofinansowanie umożliwiające projekty szkolne pomagające w podnoszeniu poziomu znajomości języków obcych.
 • Fundacja Malta – Międzynarodowy Festiwal teatralny Młoda Malta. Wsparcie organizacyjne, marketingowe i praktyczne w organizowaniu dużej imprezy festiwalowej.

Podnoszenie umiejętności i kompetencji kadry

 • Erasmus + - grant pozyskany na kształcenie nauczycieli w celu wdrożenia metody CLIL we wszystkich szkołach.
 • Instytut Psychoimmunologii Wojciech Eichelberger – warsztaty dla nauczycieli. Radzenie sobie ze stresem  i wypaleniem zawodowym. Poprawa jakości uczenia.
 • Centrum Psychoterapii Integralnej Joanna Zapała. Szkolenie dla nauczycieli: Trening pracy z przekonaniami – poprawa jakości uczenia ze szczególnym uwzględnieniem gotowości na zmianę edukacyjną.

Finansowanie projektów szkolnych

 • Biuro Grantów SWPS – pozyskiwanie funduszy europejskich.
 • Urząd Marszałkowski – grant na organizację pierwszej edycji festiwalu „Młoda Malta”.