facebook

Sztandarowym wydarzeniem naszej szkoły jest Międzynarodowy Festiwal Teatralny Young Malta Festival, który w tym roku obchodzić będzie już swoje piąte urodziny. Przygotowanie i uczestnictwo w Festiwalu jest dla naszych uczniów szkołą współpracy i tolerancji oraz daje możliwość nawiązania przyjaźni ponad granicami.

Z powodzeniem kontynuujemy też zainicjowany przez nas projekt debat międzynarodowych online. W semestrze zimowym 2017 r. w ramach projektu odbyło się pięć anglojęzycznych debat online, w tym dwie z udziałem zespołu polskiego. W tegorocznej edycji uczestniczy pięć szkół: z Niemiec, Chorwacji, Włoch, Hiszpanii i nasza. Uczniowie cenią ten projekt za możliwość doskonalenia niełatwej sztuki merytorycznej dyskusji po angielsku na istotne dla nich tematy.

Udział uczniów LA w debacie i warsztatach o UE

Debata Oksfordzka

Liceum Akademickie Da Vinci realizuje również międzynarodowe projekty edukacyjne w ramach programu Erasmus+ i na platformie europejskiej eTwinning. Naszymi partnerami w projekcie opartym na metodzie game learningu są Turcja, Grecja, Hiszpania, Węgry i Włochy. Celem międzynarodowych projektów jest rozwój edukacji mobilnej, wprowadzenie nowych koncepcji i metodologii w ramach lekcji, zwiększenie zaangażowania uczniów oraz rozwijanie umiejętności potrzebnych młodym ludziom do rozwoju w XXI wieku, takich jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, wspólne uczenie się i kreatywność. Dbamy o to, aby współpraca międzynarodowa przyczyniała się również do większego udziału nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki w edukacji.

Erasmus+ - videokonferencja 

W ramach współpracy Liceum Akademickiego Da Vinci z Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST), chińska uczelnia oferuje jednemu z uczniów naszego liceum pełne stypendium i studia w języku angielskim na jednym z kierunków: Electronic Information Engineering, Computer Science & Technology, Software Engineering, International Economy & Trade. Nanjing University of Information Science & Technology (NUIST) jest jedną z kluczowych instytucji szkolnictwa wyższego w Chinach i współpracuje z 48 zagranicznymi uczelniami wyższymi z 15 krajów.

Współpraca z Chinami

Nauczyciele liceum współpracują na co dzień z innymi europejskimi szkołami oraz biorą udział w zagranicznych szkoleniach metodycznych, aby stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz wprowadzać innowacyjne metody nauczania. Wizyty studyjne nauczycieli w Norwegii, Finlandii, Portugalii i Hiszpanii pozwalają na wymianę dobrych praktyk, a współpraca owocuje międzynarodowymi projektami dla uczniów.  Szkolenia w Wielkiej Brytanii w zakresie metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) przygotowują nauczycieli do nauczania w klasie dwujęzycznej.

 

Udział nauczycieli w szkoleniach i konferencjach międzynarodowych eTwinning

Szkolenie CLIL Exeter 2016