facebook

Wierzymy, że celami edukacji są pomoc, zrozumienie, wskazywanie kierunków i możliwości rozwoju oraz budowanie w uczniach poczucia własnej wartości.

Kierujemy się prostymi zasadami:

 • z uwagą obserwujemy uczniów, by dostrzec ich talenty i stworzyć optymalne warunki ich rozwoju,
 • uświadamiamy wagę pasji i pokazujemy, jak inwestowanie w posiadany talent staje się fundamentem naszej siły i poczucia wartości,
 • uczymy współpracy w zespołach, silnych różnorodnością umiejętności ich uczestników i jednością celu,
 • pokazujemy, że owocna współpraca utwierdza w poczuciu własnej wartości, spełnienia i pożyteczności dla innych.

Chcemy, aby nasi uczniowie i absolwenci kierowali się w życiu następującymi wartościami: pasją, zaangażowaniem, otwartością, współpracą, odpowiedzialnością i intelektualną ciekawością.

W świecie nieustannych zmian

Świat zmienia się coraz szybciej. Zmieniają się systemy ekonomiczne, systemy społeczne i systemy wartości – a najszybciej i najbardziej radykalnie zmienia się nasza wiedza o życiu i świecie oraz sposoby jej zdobywania. Powszechny dostęp do Internetu pozwala każdemu na dostęp do wiedzy „na żądanie”. Tradycyjne programy szkolne nie nadążają za tymi zmianami. Nauczyciel nie jest już w stanie wiedzieć wszystkiego – nawet w swojej wąskiej dziedzinie. Minął czas niepodważalnych prawd i niewzruszonych autorytetów. 

Dynamicznie zmienia się rynek pracy – w przyszłości będzie potrzebował specjalistów w dziedzinach, których obecnie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Wszystko to sprawia, że systemy edukacji, szkoły i nauczyciele muszą na nowo zadać sobie pytanie, jak i czego uczyć młodych ludzi, aby:

 • edukować – czyli nadążać za tempem zmian w nauce i w świecie oraz efektywnie przekazywać uczniom najnowszą wiedzę i sposoby poszukiwania informacji,
 • wspierać i rozwijać ich naturalne uzdolnienia i talenty,
 • wychowywać – czyli przygotowywać ich do radości i trudów życia, nie zaniedbując właściwych dla ich grupy wiekowej potrzeb psychofizycznego rozwoju,
 • wdrażać ich do pracy i współpracy oraz do samodzielnego poruszania się na konkurencyjnym i nieprzewidywalnym rynku pracy.

Tak pojmowana, współczesna edukacja jest wielkim wyzwaniem, wymagającym od szkoły i nauczycieli odwagi, aby porzucić stare sposoby myślenia i działania, a także otwarcia się na przyszłość, na zmianę i na rzeczywistość oraz nieustannego dokształcania się i troski o rozwój osobisty wszystkich osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie.

Zasoby na całe życie. Kompetencje osobiste

W pracy z uczniami ważne jest dla nas, aby wzmacniać w nich te kompetencje osobiste, które kształtują w młodych ludziach poczucie własnej skuteczności i zaufanie do siebie. Pomagamy im w poznawaniu siebie i swoich potrzeb. Uczymy ich również otwartości na drugiego człowieka oraz aktywnego szukania i przyjmowania wsparcia, przy jednoczesnym wzmacnianiu samodzielności i odpowiedzialności. Aktywnie wspieramy naszych uczniów w dokonywaniu ważnych wyborów życiowych poprzez indywidualne wsparcie tutora, wychowawcy, psychologa i doradcy zawodowego od początku edukacji w naszej szkole.

Dla młodzieży w wieku licealnym naturalną, dominującą potrzebą rozwojową są potrzeby kształtowania kompetencji psychologicznych z obszaru tzw. inteligencji emocjonalnej. Szczególnie:

 • budowania urealnionego poczucia własnej wartości i sprawczości,
 • budowania, podtrzymywania i rozwijania relacji z innymi,
 • odnajdywania się w grupach zadaniowych i towarzyskich,
 • umiejętności pracy zespołowej, w tym zdolności do tolerancji i współpracy w grupie zadaniowej.