facebook

„BY ISTNIAŁO ZWIERCIADŁO ŚWIATA, ŚWIAT MUSI MIEĆ JAKIŚ KSZTAŁT”

Umberto Eco

Budując zespół nauczycielski, przyjęliśmy, że nie mogą to być ludzie, którzy tylko przekażą wiedzę. Ich najważniejszym zadaniem jest troska o harmonijny rozwój uczniów, przygotowanie uczniów do podjęcia studiów wyższych i odniesienia sukcesu w dorosłym życiu.

Będziemy zmieniać myślenie ucznia o szkole – z „jak przetrwać w szkole” na „szkoła to miejsce mojej wędrówki do ważnego, określonego przeze mnie celu”. Ma to być wędrówka szlakiem odkrywania, poznawania, eksperymentów, przekraczania siebie. Takimi zasadami kierują się nauczyciele Liceum Da Vinci.

Zespół nauczycieli to grupa profesjonalistów nieskażonych rutyną, dbających o swój rozwój osobisty i zawodowy. Są to ludzie świadomi swojej szczególnej roli, którzy chcą być przewodnikami (mentorami, opiekunami), motywującymi uczniów do działania i samodzielnego uczenia się.

Celem nauczycieli Liceum Da Vinci jest wspieranie uczniów w procesie poszukiwania i odkrywania poprzez wskazywanie źródeł, materiałów i sposobów uczenia się. Obserwują osiągnięcia uczniów, dają prawo do błędów i zachęcają do podejmowania kolejnych wyzwań edukacyjnych. Przygotowują uczniów do swobodnego posługiwania się wiedzą i rozwiązywania problemów na wiele sposobów (nie tylko „jeden słuszny”), dostosowują treści i metody do indywidualnych potrzeb uczniów. Nauczyciele Liceum Da Vinci wiedzą, jak słuchać i prowadzić dialog, wskazują kierunek, a nie wyręczają w działaniu.

Pokazują uczniom praktyczne zastosowania zdobywanej wiedzy oraz pobudzają do twórczego myślenia i działania.

Zespół nauczycieli Liceum Akademickiego Da Vinci tworzą:

• język polski – Agnieszka Kuźma,

• matematyka – Elżbieta Dittmajer,

• biologia – Renata Ziomek, Danuta Urbaniak,

• chemia – Aneta Bednarek,

• fizyka – Marzena Tchórzewska,

• informatyka – Marzena Tchórzewska,

• wiedza o społeczeństwie – Maciej Zbierzyński,

• edukacja dla bezpieczeństwa – Maciej Zbierzyński,

• historia – Karolina Rosiejka,

• geografia – Grażyna Więckowicz,

• podstawy przedsiębiorczości/geografia – Michał Preisler,

• wiedza o kulturze/język angielski – Magdalena Wójcik,

• język angielski – Sylwia Pielin-Sołtys, Agnieszka Łukasik, Alicja Łozińska, Rafał Kaźmierczak, Ewelina Czujko-Moszyk,

• język hiszpański – Izabela Kusicielek,

• język niemiecki – Agnieszka Mikołajska.